Constatarea decesului

Este primul pas în momentul unui deces. Acest serviciu este asigurat de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară autorizată, la 24 de ore de la producerea decesului.

În urma examinării corpului defunctului de către medic, se eliberează un document numit “Certificat Medical Constator al Decesului”.

Pentru completarea acestui document este necesară prezentarea cărții de identitate sau a buletinui de identitate, a persoanei decedate.

Îmbălsămarea

Este un serviciu medical necesar, recomandat prin lege pentru protejarea defunctului (încetinește procesul de putrefacție, distruge microbii și bacteriile din organism).

După procedura de îmbălsămare/tanatopraxie, medicul eliberează un act numit “Certificat de Îmbălsămare” necesar pentru depunerea la capelă sau pentru transportul defunctului în altă localitate.

Îmbălsămărea se va face numai după emiterea Certificatului Medical Constator al Decesului care va fi eliberat de către medicul de familie sau de către medicul legist.
Pentru depunerea persoanelor decedate la capelă sau pentru transportul lor în altă localitate sau în altă țară, compania noastră poate elibera actele necesare.

Actele necesare pentru declararea decesului

Compania noastră vă poate sprijini în Eliberarea Certificatului de Deces și a Adeverinței de Înhumare, eliberate de către Starea Civilă, de pe raza căreia s-a produs decesul.

Acetele necesare pentru declararea decesului sunt:
1. Certificat Medical Constatator al Decesului. (originalul)
2. Actul de Identitate al persoanei decedate. (originalul și copia)
3. Certificatul de Naștere al persoane decedate. (originalul sau copia)
4. Actul de Identitate al persoanei care declară decesul (originalul și copia)*
5. Certificatul de Naștere al persoanei care declară decesul. (originalul sau copia)

*Declarantul poate fi o rudă sau o persoană stabilită printr-un testament sau printr-un contract. Pentru informații detaliate nu ezitați să ne contactați.

Locul înmormântării

În majoritatea cazurilor familiile dețin un loc de înhumare. În cazul în care sunteți într-un astfel de moment și nu dețineți un asemenea loc, compania noastră vă poate spijinii în obținerea unui loc de veci, atât în București, cât și în provincie.

În anumite cimitire locurile de veci se pot obtine GRATUIT.

Ajutor pentru înmormântare

Acest ajutor pentru înmormântare oferit de către statul Român pentru pensionari sau salariați este în valoare de 5163 lei. Compania nostră vă poate sprijini în întocmirea dosarului pentru ridicarea ajutorului de înmormântare. Ajutorul se acordă o singură dată, persoanei care face dovada că a suportat cheltuielile de înmormântare/incinerare.
Pentru ridicarea ajutorului de înmormântare aveți nevoie de următoarele documente:
1. Certificatul de deces (original și copie);
2. Actul de Identitate a solicitantului. (original și copie);
3. Talonul de pensie al persoanei decedate;
4. Factura fiscală cu dovada plății prin care să reiasă cheltuielile de înmormântare
5. Formular tip de la Casa de Pensii pentru ajutorul de înmormântare/incinerare.

Totodată cu depunerea actelor pentru ajutorul de înmormântare familia poate depune documentele pentru ridicarea ultimei pensii, dacă ea nu a fost primită înainte de deces.

Organizări parastase

Dacă nu aveți posibilitatea și timpul necesar pregătirii pachetelor pentru pomana decedatului sau a colivei, compania noastră vă poate ajuta în pregătirea lor.

Comenzile vor fi date cel târziu cu 24 ore înaintea înmormântarii/incinerarii.
Pentru organizarea parastasului, vă putem oferi pachete de dulce și de post, colivă, colaci, vin, vin cu untdelemn sau vă putem recomanda un restaurant.

De asemenea vă putem ajuta oricând după înhumarea/incinerarea persoanei decedate, pentru pregătirea parastaselor conform rânduielilor bisericești.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position